TUBITAK Katılımcı Desteği Sonuçları (only for Turkish students)

ACE2012 Yürütme Kurulu, TUBİTAK BİDEB’den 35 yaş altı 15 öğrencinin kongreye katilimini desteklemek üzere bütçe almıştır. Yapılan 40 başvuru arasında, TUBİTAK BİDEB koşullarını sağlamaya, farklı şehirlerden, farklı üniversitelerden ve farklı dallardan (hidrolik, zemin, ulaştırma, yapı vs.) katılım sağlamaya gayret gösterdik. Yürütme kurulunun yaptığı değerlendirme sonucu TUBİTAK BİDEB katılımcı desteği verilmesi kararlaştırılan kişilerin isimleri buradan görülebilir.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.