Tubitak Funding (Only for Turkish Students)

TUBITAK tarafından BIDEB 2223 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme başvurumuz onaylanmıştır. TUBITAK BIDEB Katılımcı Desteği Talebi yapmak isteyen, Ankara dışından kongreye gelecek ve sunum yapacak olan, 35 yaş altındaki öğrenciler aşağıdaki bilgileri wwwace@metu.edu.tr e-posta adresine göndererek başvuru yapabilirler. Sonuçlar kısa sure içinde e-posta ile kendilerine bildirilecektir.

-  Adı-Soyadı:

-  Etkinlikte kendisi sunum yapacak: Evet

-  35 yaş altındadır: Evet. Doğum tarihi: gün/ay/yıl

-  Ankara dışından geliyor: Evet

- Öğrenci mi: Evet: Yüksek lisans mı doktora mı (kongreye gelirken öğrenci belgesi getirmeleri istenecektir).

- T.C. Kimlik No:

- Çalıştığı Kurum ve ili:

- Varsa ünvanı: (Arş. Gör. vs.)

- 2012 Yılı içinde BİDEB 2223 desteği alımı: kullanıldı/kullanılmadı

- Bildiri Başlığı:

- ACE2012 Abtract Numarası:

- Yazarlar:

- e-posta adresi:

- Cep telefonu:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.